MEVAC
Maastricht Eindhoven Vascular Access Course

CURSUS

Wij bieden jullie een nieuwe en innovatieve cursus aan voor vasculaire toegang. 

De cursus is ontstaan door een samenwerking tussen anesthesiologen van het Maastricht UMC+ en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 

In verschillende korte presentaties en hands-on praktische stations zal worden ingegaan op de basis van (echogeleide) vasculaire toegang. 

Tevens zal aandacht worden besteed aan enkele basisbegrippen binnen de echografie en de anatomie.

Doelgroep: De doelgroep betreft medisch specialisten, A(N)IOS van ieder specialisme en overige geïnteresseerden in aanverwante vakgebieden.


DATUM

De datum van de eerstvolgende cursus is zaterdag 25 mei 2024.


PROGRAMMA

09.15 Introductie
09.20 Technische echobasics
09.40 Steriele werkwijze
10.00 Anatomie en knobology in 4 groepen (live models)
11.00 Roulatie over 4 praktijkstations (45 min per station)

 • Centrale lijn Jugularis
 • Centrale lijn Subclavia
 • Arteriële punctie
 • Perifere veneuze punctie en PICC lijn
 • Lunchpauze (30 minuten) rond 12:30

14.30 Afsluiting / Feedback


INSCHRIJVING

De inschrijfkosten bedragen:

Medisch specialist: € 450

A(N)IOS en overige deelnemers: € 225

De inschrijving is pas definitief na betaling. 


ACCREDITATIE

Deze cursus is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Intensive Care (ABIC) en wordt automatisch geaccrediteerd voor 6 punten door:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)


Tevens is deze cursus geaccrediteerd voor Physician Assistants voor 6 punten door de NAPA (Nederlandse Associatie Physician Assistants).


ANNULERINGEN

Bij annuleringen tot 4 weken voor de cursus wordt het cursusgeld minus € 50 administratiekosten gerestitueerd. Bij annuleringen binnen 4 weken voor de cursus vindt er geen restitutie plaats.


TEAM

 • Jeroen Hoebers, instructeur simulatiecentrum, Maastricht UMC+
 • Armand ten Haaf, instructeur simulatiecentrum, Maastricht UMC+
 • Wouter Mostert, Sedatie Praktijk Specialist, Maastricht UMC+
 • Johannes van Dam, anesthesiemedewerker, vascular access specialist, Maastricht UMC+
 • Arthur Bouwman, cardio-anesthesioloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Carine Vossen, anesthesioloog, Maastricht UMC+
 • Ralph Dudink, cardio-anesthesioloog, Maastricht UMC+
 • Jan Schreiber, cardio-anesthesioloog, Maastricht UMC+